4-punkts åg

4-punkts åg

Produkt nr.:
AAG-6050
Datablad

4-punkts åg

Produkt nr.: AAG-6050

4-punkts åg

Datablad Produkt nr.: AAG-6050

4-punkts åg

Tekniske specifikationer

Tilbehør

Se listen på rehab-care.dk

Avnvej 10, DK-7400 Herning | rehab-care.dk
Telefon: 6915 3000 | E-mail: mg@rehab-care.dk