Tilbehørsbakke

Tilbehørsbakke til ledninger m.m.

Produkt nr.:
TILBEHØR-BAKKE
Datablad

Tilbehørsbakke

Produkt nr.: TILBEHØR-BAKKE

Tilbehørsbakke til ledninger m.m.

Datablad Produkt nr.: TILBEHØR-BAKKE

Tilbehørsbakke

Tekniske specifikationer

Tilbehør

Se listen på rehab-care.dk

Avnvej 10, DK-7400 Herning | rehab-care.dk
Telefon: 6915 3000 | E-mail: mg@rehab-care.dk